Category Archives: Kurikulum

Kurikulum MTs NU Raden Umar Sa’id

Kurikulum yang digunakan di MTs. NU. Raden Umar Sa’id Colo Dawe Kudus mengacu kurikulum Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Lokal.  Berikut Tabel Kurikulum MTs NU Raden Umar Sa’id Colo Dawe Kudus:    No    Bidang Studi     Alokasi Waktu