MTs. NU. Raden Umar Sa’id Colo Dawe Kudus dipimpin  oleh  1 Kepala Madrasah,  memiliki guru berjumlah 22 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 4 perempuan. Sedangkan karyawan di MTs. NU. Raden Umar Sa’id Colo Dawe Kudus  terdiri dari 2 TU dan 1 Penjaga sekolah. Agar mudah dalam melaksanakan tugasnya TU dibantu oleh bendahara yang mengurusi bagian keuangan, inventarisasi yang menerima dan mendata barang-barang bagian kepegawaian dan mengurusi kenaikan pangkat guru dan karyawan serta dibantu oleh staf lainnya.

 

Berikut Data Guru MTs. NU. Raden Umar Sa’id :

   No

    Nama Guru

   L/P

      Jabatan

    1.      K ABDULLAH      L        Guru
    2.      H. K MUHTADI, A.Ma      L        Guru
    3.      Drs H NUR HUDLRI      L        Kepala Madrasah
    4.      MAKSUN, S.Ag      L        Guru
    5.      H. PARMIN      L         Guru
    6.      H. YA’KUB, S.Ag      L        Guru
    7.      MURTAJI, S.Pd      L        Guru
    8.      MASYKURI, S.Pd.I      L        Guru
    9.      NUR MUHAMMAD, S.Pd.I      L         Waka Humas
   10.       K  MUHTAR      L         Guru
   11.       MUTIYONO      L         Guru
   12.       NASIKUN,S.Ag      L         Guru
   13.       HJ ROFIAH      L        Guru
   14.       SUNARTO      L        Guru/Waka sarpras
   15.       EMI TRIDIYATI, S.Pd      L        Guru/BK
   16.       H ZAENAL ARIFIN, S.Ag      L        Guru/Wakasis
   17.       M BUDIANTO, S.Pd.I      P        Guru
   18.        Hj SUNARMIATI, S.Pd.I      P         Guru/Bendahara
   19.       YULIANA  K, SH.I      L        Guru/BK
   20       AHMAD ZAINURI, S.Pd.I      P        Waka Kurikulum
   21       SULKHAN, S.Pd      L        Guru
   22       EKO PURWANI      P        Kepala TU
   23       ISTIROCHAH      P        TU
   24       M. LUTHFI      L        TU

 

 

 

 

By mtsrus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *